Kia Hildén

Mitt liv har dominerats av djur, barn och ungdomar. Med mig från min uppväxt hade jag medberoende,ingen självkänsla, inget självförtroende, svårt att sätta gränser,självförakt. Tack och lov kom hästarna in i mitt liv, de blev mina mentorer! Idag är jag tacksam över min uppväxt som gjort att jag kunnat hjälpa andra ungdomar som mår dåligt på olika sätt. Personlig utveckling och ett holistiskt förhållningssätt har varit min drivkraft.

 Vill du ha en förändring i ditt liv?    Vem är du?    Vad vill du?

 Vill du bli fri från stress, ångest och depression?