Healing med hjälp av Häst

HEALING betyder LÄKNING och har funnits i de flesta kulturer runt om i världen under tusentals år. Healing arbetar på flera plan samtidigt. Dels genom den fysiska beröringen som aktiverar ”må bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem. När vi får fysiska spänningar och blockeringar orsakade av att smärtsamma minnen från traumatiska upplevelser lagrats i kroppen, kan man genom beröring lösa upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. Healing är en mjuk och effektiv behandlingsmetod vid ångest, smärta, stress och mentala spänningar. Healing arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Det är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och själ är en helhet. Hästens närvaro gör att energin blir starkare. Flera klienter som tidigare fått healing upplever att "behandlingen känns mer kraftfull "då hästen deltar.

 Modern forskning om healing visar att metoden är effektiv i många olika sammanhang och den klassas idag som rehabiliterande friskvård och är avdragsgill.