Home

Kommunikation mellan

häst och människa

ESMH – Emotionell spegling med häst

Kia Hildén

ESMH

Emotionell Spegling Med Häst
Ett hästunderstött socialt arbete som hjälper oss i emotionell självutveckling.
Har du många VARFÖR i ditt liv? Stress? Ångest? Självdestruktiva beteenden?
Hästen hjälper dig att komma i kontakt med ditt autentiska jag. Du kommer i kontakt med intelligensen som finns i ditt hjärta och din mage. Hästen speglar inte vad du tänker eller vad du gör, den speglar dina emotioner.
Forskning ( HeartMath Institute) visar att när du står i hästens energifält blir din andning långsammare, djupare och pulsen går ner, vilket gör att du  lättare kommer i kontakt med dina känslor och det kan ge dig en förståelse för varför du reagerar  på ett visst sätt, hur du hanterar olika situationer och vad du behöver för att göra en förändring.
ESMH innefattar både samtal med mig Kia och praktiska möten med häst.
I dagsläget har jag sex hästar som samarbetar med mig, de väljer alltid själva om de vill delta i sessionen eller inte. Den som väljer att bistå mig är alltid lös tillsammans med mig och klienten på ett avgränsat utrymme, ca 15mx20m i vårt ridhus. 

Markarbete

Jag hjälper dig att från marken träna upp kommunikationen med din häst. Med hästen lös och med hjälp av rep och grimma gör vi olika övningar. Vi jobbar med att  öka medvetenheten om vårat kroppsspråk, tankar och känslor och hur de påverkar vårat beteende. Eftersom hästen är ett flyktdjur och för sin egen överlevnad under miljoner år tränat sig på att: observera-känna in-reagera, blir de som en spegel för oss. De visar oss (om vi vill se) vilka signaler och energier som vi förmedlar och hur vi genom att medvetet ändra på vårt beteende kan ändra på hästens.

Reiki Healing

Healing betyder läkning och har funnits i de flesta kulturer runt om i världen under tusentals år. Healing arbetar på flera plan samtidigt. Dels genom den fysiska beröringen som aktiverar ”må bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden.

Möt dig själv på ett nytt sätt

Du får möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan, bli medveten om dina känslor och förstå budskapet i dem med hästen som lärare. FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning) är en hästunderstödd upplevelse baserad inlärning. För sin egen överlevnad som art har hästen utvecklat sina förmågor att observera och reagera intuitivt på sin omgivning. Vi träffar hästarna som är helt autentiska och bemöter oss på ett icke dömande sätt. De läser av vårt kroppsspråk, känner in våra energier och avsikter och reagerar. På så sätt ”speglar” de oss på ett djupare plan. Vad vi tänker bryr de sig inte om. Kan vi tillåta oss att öppna upp och medvetet känna var och hur våra känslor känns i kroppen kan vi med hästarnas hjälp förstå budskapet i dem. Om vi ser på känslor som något bra och nödvändigt i våra liv istället för att dela in dem i ”bra” eller ”dåliga” känslor kan vi använda oss av dem och inte bara hantera dem. Om vi sen använder den informationen och kunskapen har vi möjligheter att först upptäcka och sedan ändra gamla beteende mönster genom att göra andra val i livet.

Jag vägleder och guidar dig genom dessa sessioner med hjälp av mindfulness  övningar och samtal som är individuellt anpassade efter behov. Den här personliga utvecklingen kommer att ha en positiv inverkan på ditt sätt att förhålla dig och kommunicera med andra människor och djur. Du lär dig att ”lyssna” inåt och lita på dig själv, bygger upp din självkänsla och ger dig ”verktyg” att hantera olika vardagssituationer. Med hästarnas hjälp lär du dig att sätta gränser som är nödvändigt för att kunna ha sunda hållbara relationer.

​De lär oss vad villkorslös kärlek är.

”Det hästunderstödda systemet är som en enorm mottagare och förstärkare av emotionella vibrationer. Oavsett hur duktig du är på att dölja saker för dig själv och andra, basunerar ditt nervsystem ändå ofrivilligt ut vad du egentligen känner-på en frekvens som hästar är särskilt bra på att rikta in sig på.

Jämfört med människor är dessa djur genier när det gäller att känna av andras känslor.”

                                                                 – ”Riding Between the Worlds”, Linda Kohanov

Kontaktuppgifter

Sanda Anderse 636, 623 79 Klintehamn

076 396 62 66

©Kia Hildén 2021